گرد و غبار در شهرستان مهران به ۶ برابر حد مجاز رسید