به نشانه اعتراض خبرنگاران نشست خبری رئیس‌جمهور عراق را ترک کردند