رییس جمهوری هفته آینده در هفدهمین سفر استانی به آذربایجان شرقی می رود