اچ تی سی در حال کار بر روی یک تبلت پایین رده می باشد