صحبت‌های خصوصی چلنگر با همامی/ دستگیری یک هوادار توسط ماموران حراست