هنرمندان دشتستان از داشتن نگارخانه و سالن آمفی‌تئاتر محروم هستند