سی‌ان‌ان مدعی شد: شلیک اخطار نیروی دریایی ایران در اطراف کشتی سنگاپوری در خلیج‌فارس