اراده مسئولان ایران و پاکستان بر افزایش مبادلات تجاری است