گزارش تمرین پرسپولیس | حضور بازیکن اخراجی و خبر خوب برای هواداران در آستانه دربی