خوردبین: برای دربی استرس نداریم/ امیدوارم داور برنده بازی فردا باشد