اسکوچیچ: فولاد باید مدت‌ها پیش از این وارد افت می‌شد