زیتون‌کاران خسارت‌دیده گالیکش تسهیلات دریافت خواهند کرد