فواد معصوم: حمله به یمن ناموفق است/ایران نخستین کشوری بود که به ما کمک کرد