آیت الله حسینی بوشهری: اقدامات هلال احمر از مصادیق بارز کار خیر است