کمسیون حقوق بشر اسلامی لندن خواستار مداخله برای لغو حکم اعدام آیت الله نمر شد