لیگ جهانی والیبال؛ منع تمرین برای غلامی و محمودی تا هفته آینده