همکاری‌ نظامی با ایران ادامه می‌یابد/ توافق اولیه برای لغو روادید