شیوع بیماری سلیاک یک به ازای هر 100نفر جمعیت ایران است