بدهی 2هزار میلیاردتومانی صدرا هر روز یک میلیارد تومان بیشتر می‌شود