گزارش پزشک تیم ملی از وضعیت سلامت و مصدومیت مردان والیبال ایران در فنلاند