بهروان: کم شدن تعداد تیم ها به افزایش کیفیت لیگ دسته اول کمک می کند