توجه به سلامتی مادر و کودک برای حفظ سلامتی نسل های آینده ضروری است