اختتامیه جشنواره نشریات دانشجویی علوم پزشکی ایلام برگزار می‌شود