امیرعبداللهیان: کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران ...