روحانی و فواد معصوم خواستار توقف حملات نظامی به یمن شدند/مخالفت ایران و عراق با هر مداخله خارجی در رو