قلعه‌نویی: برخی ضداخلاق‌ها سه میلیارد می‌گیرند و همه را سیاه می‌کنند