تصاویر/ دولت‌آبادی‌، فرمان آرا‌، جعفر پناهی‌، میترا حجار‌، لیلی گلستان و ...در مراسم تشییع پیکر سپ