بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و عراق منتشر شد