دوری یک هفته‌ای شهرام محمودی و عادل غلامی از تمرینات تیم ملی