دختران مسلح قبل از دستبرد به بانک‌ها و طلافروشی‌ها دستگیر شدند