سومین روز از دور سوم مذاکره برای نگارش متن توافق/نشست سه‌جانبه مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران