خبرنگاران خبرگزاری‌های کشور نشست خبری رئیس‌جمهور عراق را ترک کردند