کارتخوان‌های نمایشگاه کتاب بدون اختلال/ تراکنش‌ها و رشد 12درصدی