پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد تومانی سازمان اقتصادی کوثر در بخش معدن