زندگانی و غفوریان مهمانان ویژه برنامه مبعث / ضبط بخش هایی از برنامه در دکور فیلم محمد رسول الله (ص)