معاون فرهنگی وزیر ارشاد با مراجع تقلید در قم دیدار و گفت و گو کرد