جایگاه ممتاز نظام اسلامی نتیجه مدیریت داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای است/ لزوم پشتیبانی علمی و عملی ح