ششگلانی: هدف هیات فوتبال آذربایجان شرقی حضور راحت تماشاگران در ورزشگاه است