سردار نقدی: رهبر معظم انقلاب اهداف نظام را با کمال عزت پیش می برند