شهردار شیراز: سهم شهرداری ها از وصول جریمه های رانندگی پرداخت شود