بازیکن راه‌آهن و اتفاقی عجیب/ همزمان در لیگ ایران و لیگ ترکیه بازی کرده!