هدف شهدا زنده نگه داشتن آرمان های اسلام و انقلاب بود