از پیشنهاد امیر تا خنده‌های برانکو/ خبری از کری خوانی نبود!