زیر گرفتن صهیونیست‌ها با خودرو توسط یک فلسطینی/ سه صهیونیست زخمی شدند