اعزام مددجویان امداد آوج به اردوهای زیارتی و تفریحی