حاشیه تمرین استقلال در آستانه دربی/ هاشم قهر کرده (عکس)