فرمانده انتظامی: اعضای باند سارقان مسلح در آذرشهر دستگیر شدند