مارسلو: از هواداران به خاطر حمایت‌های‌شان سپاسگزاری می‌کنم