روز پرحاشیه مجمع مخابرات ایران/ اعلام دلایل برکناری مدیرعامل