دانشگاه ایلام در مقاطع کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد